डाउनलोड करा

  • कोविड -१ Chinese (चीनी) सीएन मो (आवृत्ती क्रमांक 4.० २०००5११) _ संकुचित
  • COVID-19 (इंग्रजी) AGBEUUSAU (आवृत्ती क्रमांक 5.0 20200511) _ संकुचित
  • कोविड -१ ((फ्रेंच) फ्रुका (आवृत्ती क्रमांक .0.० २०००5११) _ संकुचित
  • COVID-19 (इटालियन) आयटीईयू (आवृत्ती क्रमांक 4.0 20200511) _ संकुचित
  • कोविड -१ ((पोर्तुगीज) पीटीब्रॉमझेड (आवृत्ती क्रमांक .0.० २०००200११) _ संकुचित
  • कोविड -१ ((रशियन) रुकाबियुआ (आवृत्ती क्रमांक .0.० २०००5११) _ संकुचित
  • कोविड -१ ((स्पॅनिश) ESEUARMX (आवृत्ती क्रमांक 4.0 20200511) _ संकुचित
  • COVID-19 जर्मन DEATBELU (आवृत्ती क्रमांक 4.0 20200511) _ संकुचित
  • कोविड -१ Arabic (अरबी) सॅप्ट्रिन (आवृत्ती क्रमांक .0.० २०००200११) _ संकुचित